Fastighetsmäklare Malmö - HistoriaKort tillbakablick

Bild på gågata från Malmö. Mäklare och fastighetsmäklare historia.År 1947 infördes möjligheten att bli auktoriserad fastighetsmäklare och handelskammaren blev statlig kontrollmyndighet. Auktorisationen visade att mäklaren hade uppfyllt vissa krav för utbildning och praktik, men eftersom den var frivillig var det endast 30 % av mäklarna som begärde auktorisation.

Reglerna för auktorisation gällde endast kraven på mäklarens utbildning, det vill säga endast de näringsrättsliga reglerna. Först år 1984 kom den första svenska lagen om fastighetsmäklare, som även tog upp de civilrättsliga reglerna, hur mäklaren skall uppträda gentemot köpare och säljare. Det blev obligatoriskt att vara registrerad hos en tillsyndsmyndighet (länsstyrelsen i det län man avsåg vara verksam) och genom denna lag det blev olagligt att förmedla fastigheter utan utbildning och registrering.

Redan i slutet på 1980-talet var dock lagen omodern och länsstyrelserna hade fått alldeles för mycket arbete med att både handha registrering och tillsyn över fastighetsmäklarna, följden blev att tillsynen över mäklarna brast. År 1995 kom den nuvarande lagen om fastighetsmäklare, FML, och i samband med denna tillkom Fastighetsmäklarnämnden som statlig tillsynsmyndighet.

År 1998 beslutades det att grundutbildningen för att bli fastighetsmäklare skulle bli 80 poäng på högskolenivå.

Utbildningen idag

Fastighetsmäklarnämnden är idag den myndighet som beviljar registrering för fastighetsmäklare. För att kunna erhålla en fullständig registrering som fastighetsmäklare krävs både teoretisk utbildning från högskola eller universitet samt praktik. Utbildningen skall omfatta minst 80 poäng, det vill säga två års heltidsstudier (På en del av lärosätena är utbildningen treårig).

Bostadsrätter från dockan i Malmö.En Mäklares drömläge.Poängen skall fördelas på fastighetsförmedling (minst 20 p), civilrätt med fastighetsrätt (minst 20p), skatterätt (minst 5 p), ekonomi (minst 10 p) samt byggnads och värderingsteknik (minst 10 p). 15 poäng ska utgöra fördjupning inom dessa ämnen eller nationalekonomi.

Även fristående kurser som innehåller ovanstående krav godtas av fastighetsmäklarnämnden. För en fullständig registrering krävs förutom den teoretiska utbildningen, även tio veckors handledd yrkespraktik hos en registrerad fastighetsmäklare.

Idag finns utbildning med fastighetsmäklarinriktning på följande universitet och högskolor: Malmö högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Karlstad universitet, KTH Syd, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet i Skellefteå.

Mäklare från Malmö Louise Persson om fastighetsmäklares historia i Malmö.

Kontaktuppgifter

Mäklare: Louise Persson

Tel: 070-9170660

louise.persson@mohv.se

Mäklarfirma: MOHV Malmö

Mäklare Malmö - POWERED BY BAGGEN - DESIGNED BY DIONINHO - Mäklare Malmö